ДГ „Снежанка“,с.Крумово – свободно работно място – медицински специалист в яслена група

ДГ „Снежанка“,с.Крумово, обявява свободно работно място за длъжност медицински специалист в яслена група.