ДГ „Синчец“, с.Браниполе – свободно работно място – учител музика

ДГ „Синчец“, с.Браниполе обявява свободно работно място за учител по музика :