ДГ „Родина“, с.Устина- ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2021/2022г.

ДГ „Родина“, с.Устина, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2021/2022г.