ДГ „Ралица“, с.Белащица- свободно работно място – помощник възпитател

ДГ „Ралица“, с.Белащица обявява свободно работно място за помощник възпитател: