ДГ „Ралица“, с.Белащица- ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2022/2023г.

ДГ „Ралица“, с.Белащица, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2022/2023г.