ДГ „Пролет“ с.Първенец – свободно работно място – педагог ДЯ

ДГ „Пролет“ с.Първенец обявява свободно работно място за педагог детска ясла :