ДГ „Пролет“ с.Първенец – свободно работно място – медицинска сестра

ДГ „Пролет“ с.Първенец обявява свободно работно място за медицинска сестра в детска ясла :