ДГ „Пролет“, с.Първенец- ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2022/2023г.

ДГ „Пролет“, с.Първенец, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2022/2023г.