ДГ „Първи юни“, с.Брестовица – свободно работно място – учител

ДГ „Първи юни“, с.Брестовица обявява свободно работно място за учител :