ДГ „Първи юни“, с.Брестовица – свободно работно място – пом.възпитател

ДГ „Първи юни“, с.Брестовица обявява свободно работно място за помощник възпитател: