ДГ „Първи юни“, с.Брестовица – свободно работно място – готвач

ДГ „Първи юни“, с.Брестовица обявява свободно работно място за готвач детска кухня :