ДГ „Първи юни“ с.Брестовица- свободно работно място – готвач

ДГ „Първи юни“ с.Брестовица обявява свободно работно място за готвач в детска кухня :