ДГ „Първи юни“, с.Брестовица – свободни работни места – помощник възпитател

ДГ „Първи юни“, с.Брестовица, обявява свободни работни места – 2 /две/ за длъжност помощник възпитател :