ДГ „Първи юни“, с.Брестовица, филиал с.Златитрап – свободно работно място – медицинска сестра

ДГ „Първи юни“, с.Брестовица, филиал с.Златитрап, обявява свободно работно място за медицинска сестра :