ДГ „Надежда“ с.Брестник- свободно работно място – помощник-готвач

ДГ „Надежда“ с.Брестник обявява свободно работно място за помощник-готвач :