ДГ „Надежда“, с.Брестник- ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2023/2024г.

ДГ „Надежда“, с.Брестник, обявява конкурс по документи за ДПУ извън ДОИ за предучилищно възпитание и подготовка за учебната 2023/2024г.