ДГ „Мир“, с.Кадиево – свободно работно място – медицинска сестра

ДГ „Мир“, с.Кадиево обявява свободно работно място за медицинска сестра :