Дезакаризация по график 13.05-19.05.2022г.

Община „Родопи“ ще проведе дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ в населените си места по график в периода от 13.05 до 19.05.2022г. За целта следва всички собственици на животни и пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на отравяне им: