Декларация на ОбС „Родопи“ – против добив на подземни богатства в землището на с.Първенец

Декларация на ОбС „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства в землището на с.Първенец, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи”: