ДДД мероприятия по график 27.06 – 05.07.2024г.

Община „Родопи“ ще проведе дезинфекционни и дезинсекционни дейности – ДДД /пръскане срещу кърлежи и комари/ в населените си места по график в периода от 27.06 до 05.07.2024г. За целта следва всички собственици на животни и пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на отравяне им :