ДДД мероприятия по график 10.04-12.04.2024г.

Община „Родопи“ ще проведе дезинфекционни и дезинсекционни дейности – ДДД /пръскане срещу кърлежи и комари/ в населените си места по график в периода от 10.04 до 12.04.2024г. За целта следва всички собственици на животни и пчелни семейства да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на отравяне им :