Промяна на данък при придобиване на имущества по възмезден начин

Данък при придобиване на имущества по възмезден начин e 3 % от 01.01.2021г. съгласно решение № 454/29.12.2020 г. на Общински съвет Родопи.