Читалището в село Брестовица показва историята на новоизграден параклис в късометражен филм

Народно читалище  “Съзнание 1873” в село Брестовица изготви кратка видео история за изграждането на параклис „Свети Никола”  по програма „ДАР – Дигитални алтернативи за развитие”. Читалището беше включено и завърши успешно обучение по програмата , организирано от „Платформа АГОРА” с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство с подкрепата на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Платформа АГОРА в рамките на проект „ДАР – Дигитални алтернативи за развитие” предостави възможност на читалищата, участници в проекта да създадат свои визуални разкази, с които да представят по своя преценка разнообразието от дейности и занимания, както и да популяризират местната култура, традиции и творци. В рамките на осем месеца и 7 тематични уебинара читалищата учиха и обменяха идеи и опит относно предизвикателставата и отговорностите пред тях, наложени  от пандемията COVID-19, преобразуване  на ограниченията и изолацията в нови възможности,  адаптиране на дигиталните канали в работата им и привличане на нова публика.

Народно читалище  “Съзнание 1873”  завърши обучението с изготвяне на видео история за изграждане на параклис „Свети Никола” над село Брестовица. Кратката филмова лента разказва за емблематичната за Брестовица местност „Свети Никола”, където някога е имало голям манастир и се е развивала активна книжовна дейност. През 2010 година, по инициатива на читалището, активни брестовичани започват кампания по набиране на средства и градеж на параклис.  Средствата са събрани от стотици благодетели, една част от парите са осигурени от Дирекция „Вероизповедания”. Строителството продължава близо година и днес мястото е истински рай за жителите и гости на селото.