Отмяна на търг за продажба на ПИ в с.Брестник

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот 435 кв.м. в с.Брестник, местност „Червенака“…

Търг за продажба на ПИ – 393 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 393…

Търг за продажба на ПИ – 462 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 462…

Търг за продажба на ПИ – 173 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 173…

Търг за продажба на ПИ – 435 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 435…

Търг за продажба на ПИ – 591 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 591…

Отмяна на търгове за продажба на ПИ в с.Белащица и с.Брестник

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: поземлен имот 689 кв.м. в с.Белащица, ул.“Манастриска“ 17;…

Търг за продажба на ПИ – 61 кв.м. в с.Устина

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 61…