Отмяна на търгове за продажба на ПИ в с.Брестник и с.Белащица

Заповед за прекратяване на процедурата за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост: поземлен имот 1051 кв.м. в с.Брестник, местност „Червенака“…

Търг за продажба на ПИ – 568 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 568…

Търг за продажба на ПИ – 1577 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1577…

Търг за продажба на ПИ – 689 кв.м. в с.Белащица

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 689…

Търг за продажба на ПИ – 1051 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1051…

Търг за продажба на ПИ – 527 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 527…

Търг за продажба на ПИ – 259 кв.м. в с.Извор

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 259…

Търг за продажба на ПИ – 311 кв.м. в с.Извор

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 311…

Търг за продажба на ПИ – 92 кв.м. в с.Извор

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 92…