Търг за продажба на ПИ – 591 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 591…

Търг за продажба на ПИ – 393 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 393…

Прекратяване на тръжна процедура – с.Брестник

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с площ 591 кв.м. в с.Брестник, местност…

Прекратяване на тръжна процедура – с.Брестник

Заповед на Кмета на община „Родопи“ за прекратяване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с площ 393 кв.м. в с.Брестник, местност…

Търг за продажба на ПИ – 527 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 527…

Търг за продажба на ПИ – 1051 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1051…

Търг за продажба на ПИ – 1577 кв.м. в с.Брестник

Заповед за откриване на процедура по реда на ЗОС за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот – частна общинска собственост: поземлен имот с площ от 1577…