Свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС „Родопи“

Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет „Родопи“ на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община „Родопи“…

Позиция на общинските съветници – против кариери на територията на община Родопи

На заседание на общински съвет – Родопи€œ, което се състоя на 29.11.2018г., се прие Решение № 286, касаещо изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия…