Декларация на ОбС „Родопи“ – против добив на подземни богатства в землището на с.Първенец

Декларация на Общински съвет „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на…

Свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС „Родопи“

Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет „Родопи“ на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община „Родопи“…

Позиция на общинските съветници – против кариери на територията на община Родопи

На заседание на общински съвет – Родопи€œ, което се състоя на 29.11.2018г., се прие Решение № 286, касаещо изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия…