ПОКАНА до жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2018г. на Община Родопи

[12 Август 2019] ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба…

Изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия за търсене и проучване на инертни материали, което е предпоставка за възникване на кариери на територията на община „Родопи“

На заседание на общински съвет – Родопи€œ, което се състоя на 29.11.2018г., се прие Решение № 286, касаещо изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия…