Съобщения – Информация за проекти – Архив

[11 Януари 2017] На 22 Декември 2016 г. в залата на община“ Родопи“ се проведе встъпителна пресконференция по повод изпълнението на Договор за предоставяне на БФП по ОП „РЧР“ [20…