Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определелянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община „Родопи“ – Област Пловдив условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти

Необходимост от приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определелянето и администрирането на местни такси и цени на услуги в Община „Родопи“ – Област Пловдив условията…