Брошура на ГДПБ3H – MBP

Във връзка с настъпващия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБ3H – MBP е разработена брошура на тази тематика :