Близо 130 места в бюро по труда “Родопи“, търсят се много учители, машинни оператори, общи работници

Близо 130 свободни работни места предлага бюрото по труда „Родопи“ за тази седмица. Търсят се много учители, машинни оператори, общи работници. Ето всички позиции:

Работни места за специалисти с висше образование

30 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител,начален етап на основното образование

1 Медицинска сестра

1 Юрисконсулт

Работни места за специалисти със средно образование

44 Машинен оператор

4 Експедитор,стоки и товари

4 Заварчик

1 Завеждащ,административна служба

6 Общ работник

2 Техник,електронна техника

2 Специалист,поддръжка

2 Водач,мотокар

3 Шофьор,лекотоварен автомобил

9 Машинен оператор,производство на пластмасови изделия

Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

12 Общ работник,промишлеността

2 Машинен оператор,металообработващи машини

2 Пазач-портиер