Безплатни детски градини за децата от община „Родопи”

Безплатни детски градини за децата от община „Родопи”

Детските градини и яслените групи на територията на населените места в община „Родопи” стават безплатни от началото на новата година. Таксата от 35 лева, която сега родителите плащат месечно , ще бъде поета изцяло от общинския бюджет.

Предложението е на кмета на община „Родопи” Павел Михайлов. В рамките на деня то ще бъде внесено в деловодството на общинския съвет и представено пред председателите на комисии. Докладната предстои да бъде разгледана на последното за годината заседание в края на месец декември.

Това са част от мерките, които местната власт, в лицето на Коалиция „БСП –АБВ” предприема за подпомагане на младите семейства и намаляване на една от основните тежести в семейния бюджет. Предложението на кмета получи подкрепата и на коалиционните партньори Местна коалиция „Обединени земеделци“, Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ и ДПС.

„Мисля, че това е един изключителен подарък за младите семейства за новата 2021 година. Годината беше изключително трудна и напрегната за всички. Затова ще направим всичко по отношение на бюджет 2021, за да подкрепим семействата и да осигурим средствата, необходими да покрият сумата на децата, посещаващи детски градини и ясли в общината. Община „Родопи” е социално отговорна община, така ще дадем равен достъп на всички деца да посещават образователната система. С отпадането на таксата ние показваме нашия сериозен ангажимен в подкрепа на младите хора и децата. Това е една добра първа стъпка и ние, в това управление, ще продължим да следваме този път ”, коментира кметът на община „Родопи” Павел Михайлов.

Липсата на такса няма да повлияе по никакъв начин върху качеството на храната, категорични са от общината.

„Още в началото на мандата ясно заявихме, че наш приоритет са образованието и осигуряване на добри условия за отглеждане и възпитаване на децата на община „Родопи”. Няма да спрем да водим такива политики, които са насочени към младите семейства, за да ги стимулираме да отглеждат децата си в нашата община”, категоричен е заместник-кметът Владимир Маринов.

На територията на населените места в община „Родопи” има 12 детски градини и 9 яслени групи. В тях към 31 ноември са записани над 900 деца.

Безплатни детски градини за децата от община „Родопи”