Заместник-кмет на Община Родопи

Име: Емилия Димитрова Иванова

Дата на раждане: 09.11.1972 г.

Образование: висше

Квалификация: магистър

Специалност: математика

За контакти: