Кмет на Община Родопи

Павел Михайлов Михайлов - Кмет на Община Родопи

Име: Павел Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 13.07.1973 г.
Образование: висше

Квалификация: магистър

Специалност: право

За контакти:

Приемен ден:

Поради усложнената епидемиологична обстановка приемното време на Кмета на община „Родопи“ ВРЕМЕННО е ПРЕУСТАНОВЕНО.

Вторник от 13.30 до 16.30 ч.
/ С предварително записване /