Кмет на Община Родопи

Име: Павел Михайлов Михайлов

Дата на раждане: 13.07.1973 г.
Образование: висше

Квалификация: магистър

Специалност: право

За контакти:

Приемен ден:
След предварително записване