Списък на служителите в ОА подали ежегодни – за 2021г. декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на
декл.по чл.35,
ал.1, т.2
/Част 1/
ежегодни за 2021г.
1СекретарИванка Петковада
2Финансов контрольорАнтоанета Калиновада
3ССИ и ОМПНиколай Кискиновда
4Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка Гологановада
ЗВЕНО ПО ЧЛ.29а ОТ ЗМСМА
5Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина Гушковада
6Мл.експерт „Обслужване ОбС“Огняна Димитровада
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
7Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-Илиевада
8Гл.юрисконсултЮлиян Карабовда
9Гл.юрисконсултЗдравка Найденовада
10Гл.юрисконсултРадостин Семерджиевда
11ЮрисконсултМоника Салида
12Специалист „Правен“Лина Московада
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
13Н-к отдел „КП“Диана Димитровада
14Гл.експерт „КП“Снежана Стоиловада
15Мл.експерт „КП“Магдалина Стояновада
16Мл.експерт „КП“Златомир Дьовленскида
17Мл.експерт „КП“Румен Мишевда
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКИ СТОПАНСТВО“
18Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло Ивановда
19Гл.експерт „ОС“Росица Минчевада
20Гл.експерт „ОС“Петя Янчевада
21Гл.експерт „УОС“Мира Пироевада
22Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели Табаковада
23Гл.експерт „Екология“Светослав Димовда
24Гл.експерт „Екология“Милена Герзиловада
25Гл.експерт „Лесовъд“Стефан Бечевда
26Горски стражарМирчо Аврамовда
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
27Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефановада
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
28Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Захариевада
29Гл.експерт „Счетоводство“Лалю Бичевда
30Гл.експерт „Счетоводство“Елена Дафовада
31Гл.експерт „Счетоводство“Марина Яневада
32Гл.експерт „Счетоводство“Лина Златаревада
33Гл.експерт „Счетоводство и МПП“Силвия Бръзковада
34Ст.експерт „Счетоводство“Теодора Кехайовада
35Мл.експерт „Счетоводство“Нина Йордановада
36СчетоводителДимитър Михайловда
37СчетоводителМими Георгиевада
38Гл.специалист „Счетоводство“ и касиерМариана Дербатовада
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
39Н-к отдел „Бюджет и финанси“Цвета Шишковада
40Гл.експерт „БФА“Албена Полизовада
41Гл.експерт „ЧР“Василка Горевада
42Мл.експерт „БФА“Диляна Ташевада
43Мл.експерт „ЧР“Цветана Спасовада
44СпециалистВитка Калчевада
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
45Н-к отдел „МДТ“Тодор Запряновда
46Гл.инспектор „Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергиновада
47Гл.инспектор „Ревизии и контрол“Екатерина Михайловада
48Гл.инспектор „Прием обработка“Райна Пампоровада
49Гл.инспектор „Прием обработка“Петя Николова-Василевада
50Гл.специалист „Прием обработка“Мария Тоновада
51Гл.специалист „Прием обработка“Йорданка Григоровада
52Гл.специалист „Прием обработка“Мария Бистревада
53Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга Цветановада
54Счетоводител – МДТАтанаска Димовада
55Касиер-счетоводителДеляна Биневада
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
56Н-к отдел „КР и ИТ“Милена Диварова-Димитровада
57Гл.експерт „КР и ИТ“Росица Влашева – Дюлгеровада
58Гл.експерт „КР и ИТ“Диляна Аврейскада
59Ст.експерт „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“Радославка Кемилова-Атанасовада
60Ст.експерт „КР и ИТ“Велина Каровада
61Мл.експерт „КР и ИТ“Емилия Караминчевада
62Мл.експерт „КР и ИТ“Мария Танчевада
63Гл.специалист „КР и ИТ“Петя Гаровада
64Ст.специалист „КР и ИТ“Даниела Дамяновада
65Ст.специалист „КР и ИТ“Ивелина Юруковада
66Ст.специалист „КР и ИТ“Марияна Бичовада
67Ст.специалист „КР и ИТ“Мая Папаловада
68Ст.специалист „Планопазене“Радостина Герчевада
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
69Н-к отдел „ИПС“Естер Щеревада
70Гл.експерт „ВиК“Росица Влаховада
71Гл.експерт „ВиК“Александър Поповда
72Гл.инженерРосица Стефановада
73Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър Шишковда
74Гл.експерт „ЕПМС“Иван Гълъбовда
75Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия Златановада
76Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христовада
77Гл.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка Стояновада
78Гл.специалист „Инвестиционни проекти“Бистра Стайковада
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
79Н-к отдел „КУТ и С“Нели Ангеловада
80Гл.специалист „Контрол по строителството“Петрунка Стайковада
81Ст.специалист „Контрол по строителството“Милена Ивановада
ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА“
82Н-к отдел „КССИ“Радион Николовда
83Гл.експерт „Капитално строителство“Гергана Поповада
84Гл.експерт „Капитално строителство“Златка Седмаковада
85Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел Шоповда
86Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко Василевда
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
87Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“Гергана Власевада
88Секретар на МКБППМНЖулиета Калапанковада
89Мл.експерт „Образование и култура“Магдалена Гиновада
90Мл.експерт „Образование и култура“Сузана Николовада
91Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав Чотровда
92Мл.експертЕлена Стояновада
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
93Н-к отдел „РГС“Живка Китева-Кръстевада
94Мл.експерт „РГС“Гергана Димовада
95Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка Ивановада
96Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина Пампоровада
97Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена Тодоровада
98Мл.експерт „РГС“(Брестовица)Росица Поповада
99Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета Вълковада
100Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета Милушевада
101Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела Илиевада
102Ст.експерт „РГС“(Марково)Гергана Георгиевада
103Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-Шишковада
104Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна Стефановада
105Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна Бръсковада
106Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана Митровада
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“
107Н-к отдел „АИОУ“Йорданка Златковада
108Гл.експерт „Информационни технологии“Пламен Апостоловда
109Ст.експерт „АИОУ“Атанаска Оновада
110Ст.експерт „АИОУ“Христина Жуковада
111Гл.специалист „АИОУ“Илиана Тачевада
112Ст.специалист „АИОУ“Гергана Димитровада
113Мл.експерт „АИОУ“(Белащица)Мария Даскаловада
114Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше Кърмаджиевада
115Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка Цанковада
116Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели Велковада
117Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-Мариновада
118Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка Цанковада
119Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия Атанасовада
120Ст.експерт „АИОУ“(Марково)Десислава Амброзовада
121Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя Молловада
122Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Магдалена Боевада
123Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Сийка Дочевада
124Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна Златановада
125Гл.експерт „АИОУ“(Устина)Йорданка Гицовада
126Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра Начевада
127Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка Керкенезова-Вълчевада
128Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка Дончевада
129Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя Аргировада
130Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Мария Кичуковада
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
131Км.наместник – с.БойковоИван Пачаджиевда
132Км.наместник – с.ДедевоИван Арамазовда
133Км.наместник – с.ИзворДимитър Кръстановда
134Км.наместник – с.ЛилковоРумен Димитровда
135Км.наместник – с.СитовоВиделина Врачева-Скръчковада
136Км.наместник – с.СкобелевоПетко Петковда