Списък на служителите в ОА подали ежегодни – за 2020г. декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на
декл.по чл.35,
ал.1, т.2
/Част 1/
ежегодни за 2020г.
1СекретарИванка Петковада
2Финансов контрольорАнтоанета Калиновада
3ССИ и ОМПНиколай Кискиновда
4Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка Гологановада
5Гл.специалист ПротоколМария Бистревада
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
6Н-к отдел „Правен“ и Гл.юрисконсултЯнита Иванова-Илиевада
7Гл.юрисконсултЮлиян Карабовда
8Гл.юрисконсултЗдравка Найденовада
9Гл.юрисконсултРадостин Семерджиевда
10ЮрисконсултМоника Салида
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
11Гл.експерт „КП“Диана Димитровада
12Мл.експерт „КП“Милена Милушевада
13Мл.експерт „КП“Магдалина Стояновада
14Мл.експерт „КП“Златомир Дьовленскида
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКИ СТОПАНСТВО“
15Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло Ивановда
16Гл.експерт „ОС“Росица Минчевада
17Гл.експерт „ОС“Петя Янчевада
18Гл.експерт „УОС“Мира Пироевада
19Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели Табаковада
20Гл.експерт „Екология“Светослав Димовда
21Гл.експерт „Екология“Милена Герзиловада
22Гл.експерт „Лесовъд“Стефан Бечевда
23Горски стражарМирчо Аврамовда
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
24Директор Дирекция „ФС“ и Гл.финансистИвелина Стефановада
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
25Н-к отдел „Счетоводство“ и Гл.счетоводителПенка Захариевада
26Гл.експерт „Счетоводство“Лалю Бичевда
27Гл.експерт „Счетоводство“Елена Дафовада
28Гл.експерт „Счетоводство“Дора Йордановада
29Гл.експерт „Счетоводство“Лина Златаревада
30Главен експерт „Счетоводство и МПП“Силвия Бръзковада
31Ст.експерт СчетоводствоТеодора Кехайовада
32Старши счетоводителЕленка Димитровада
33СчетоводителДимитър Михайловда
34СчетоводителМими Георгиевада
35Гл.специалист Счетоводство и КасиерМариана Дербатовада
36Гл.специалист Счетоводство и КасиерНина Йордановада
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
37Н-к отдел „Бюджет и финанси“Цвета Шишковада
38Гл.експерт „БФА“Албена Полизовада
39Гл.експерт „ЧР“Василка Горевада
40Мл.експерт „БФА“Диляна Ташевада
41Мл.експерт „ЧР“Цветана Спасовада
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
42Н-к отдел „МДТ“Тодор Запряновда
43Гл.експерт „Прием обработка на документи“Даниела Кузмановада
44Гл.инспектор „Ревизии и контрол“Теодора Първанова-Гергиновада
45Гл.инспектор „Ревизии и контрол“Екатерина Михайловада
46Гл.инспектор „Прием обработка“Райна Пампоровада
47Гл.инспектор „Прием обработка“Петя Николова-Василевада
48Гл.специалист „Прием обработка“Мария Тоновада
49Гл.специалист „Прием обработка“Йорданка Григоровада
50Счетоводител – МДТАтанаска Димовада
51Гл.специалист „Данъчно обслужване и архивОлга Цветановада
52Касиер-счетоводителДеляна Биневада
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
53Началник отдел „КР и ИТ“Милена Диварова-Димитровада
54Гл.експерт „КР и ИТ“Естер Щеревада
55Гл.експерт „КР и ИТ“Диляна Аврейскада
56Ст.експерт „КР и ИТ“ и „ЕСУТ“Радославка Кемилова-Атанасовада
57Ст.експерт „КР и ИТ“Росица Влашева – Дюлгеровада
58Мл.експерт „КР и ИТ“Емилия Караминчевада
59Мл.експерт „КР и ИТ“Мария Танчевада
60Гл.специалист „КР и ИТ“Петя Гаровада
61Ст.специалист „КР и ИТ“Иванка Ръжевада
62Ст.специалист „КР и ИТ“Ивелина Юруковада
63Ст.специалист „КР и ИТ“Марияна Бичовада
64Ст.специалист „КР и ИТ“Мая Папаловада
65Ст.специалист „Планопазене“Радостина Герчевада
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
66Гл.експерт „ВиК“Росица Влаховада
67Гл.експерт „ВиК“Александър Поповда
68Гл.експерт „Капитално строителство“Любомир Михайловда
69Гл.експерт „Капитално строителство“Гергана Поповада
70Гл.инженерРосица Стефановада
71Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър Шишковда
72Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия Златановада
73Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христовада
74Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка Стояновада
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
75Н-к отдел „КУТ и С“Радион Николовда
76Мл.експерт „Контрол по строителството“Нели Ангеловада
77Гл.специалист „Контрол по строителството“Петрунка Стайковада
78Ст.специалист „Контрол по строителството“Милена Ивановада
79Ст.специалист „Контрол по строителството“Бистра Стайковада
ОТДЕЛ „ТРАНСПОРТ,ИНФРАСТРУКТУРА И ЕМПС“
80Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел Шоповда
81Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко Василевда
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
82Началник отдел „ОСДКСТ“Таня Такевада
83Секретар на МКБППМНЖулиета Калапанковада
84Мл.експерт „Образование и култура“Магдалена Гиновада
85Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав Чотровда
86Мл.експертЕлена Стояновада
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
87Началник отдел „РГС“Живка Китева-Кръстевада
88Мл.експерт „РГС“Гергана Димовада
89Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка Ивановада
90Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина Пампоровада
91Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена Тодоровада
92Гл.специалист „РГС“(Брестовица)Росица Поповада
93Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета Вълковада
94Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета Милушевада
95Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела Илиевада
96Гл.специалист „РГС“(Марково)Васка Запряновада
97Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-Шишковада
98Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна Стефановада
99Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна Бръсковада
100Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана Митровада
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“
101Н-к отдел „АИОУ“Йорданка Златковада
102Гл.експерт „Информационни технологии“Пламен Апостоловда
103Гл.експерт „Обслужване ОбС“Ива Кацаровада
104Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина Гушковада
105Мл.експерт „АИОУ“Атанаска Оновада
106Гл.специалист „АИОУ“Христина Жуковада
107Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачевада
108Мл.експерт „АИОУ“(Белащица)Ивелина Гавазовада
109Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше Кърмаджиевада
110Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка Цанковада
111Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели Велковада
112Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-Мариновада
113Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка Цанковада
114Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия Атанасовада
115Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Гергана Георгиевада
116Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Десислава Амброзовада
117Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя Молловада
118Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Сийка Дочевада
119Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна Златановада
120Гл.специалист „АИОУ“Йорданка Гицовада
121Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра Начевада
122Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка Керкенезова-Вълчевада
123Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка Дончевада
124Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя Аргировада
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
125Км.наместник – с.БойковоИван Пачаджиевда
126Км.наместник – с.ДедевоИван Арамазовда
127Км.наместник – с.ИзворДимитър Кръстановда
128Км.наместник – с.ЛилковоРумен Димитровда
129Км.наместник – с.СитовоВиделина Врачева-Скръчковада
130Км.наместник – с.СкобелевоПетко Петковда