Списък на директорите на ДГ подали ежегодни – за 2018 г. декларации по чл.35 , ал.1 , т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редДетски градини на територията на община „Родопи“Директор – име и фамилияВходящ № на декларация
по чл.35, ал.1, т.2 – /Част 1/
ежегодни – за 2018г.
1„Ралица“ с.БелащицаАнтония Андреевада
2„Синчец“ с.БраниполеСтефка Илиевада
3„Надежда“ с.БрестникЗлатка Атанасовада
4„Първи юни“ с.БрестовицаЗдравка Мерджановада
5„Първи юни“ с.ЗлатитрапСнежана Дафовскада
6„Веселушка“ с.МарковоИванка Богоевада
7„Пролет“ с.ПървенецМария Запряновада
8„Родина“ с.УстинаНадежда Клинчевада
9„Пролет“ с.ЦалапицаДесислава Малиновада
10„Пролет“ с.ЯгодовоВеселина Мурджевада