Списък на служителите в ОА подали декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВх.№ на декл.по чл.35, ал.1, т.2 /Част 1/Вх.№ на декл. по чл.35, ал.1, т.2 /Част 2/
РЪКОВОДСТВО
1СекретарИванка ПетковадаЗПК-227(2)/11.08.2023
2Финансов контрольорАнтоанета КалиновадаЗПК-37(2)/08.06.2018
3ССИ и ОМПНиколай КискиновдаЗПК-141(2)/07.01.2020
4Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка ГологановадаЗПК-147(2)/21.02.2020
5Гл.специалист ПротоколИвелина КолевадаЗПК-203(2)/03.02.2022
6Гл.юрисконсулт „Обществени поръчки“Деница ДафчевадаЗПК-213(2)/18.07.2022
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
7Р-л звено „Вътрешен одит“Никола МърваковдаЗПК-214(2)/25.07.2022
ЗВЕНО по чл.29а от ЗМСМА
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
   
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
8Н-к отдел „Правен“ и гл.юрисконсултЯнита Иванова-ИлиевадаЗПК-155(2)/09.06.2020
9Гл.юрисконсултЮлиян КарабовдаЗПК-14(2)/08.06.2018
10Гл.юрисконсултЗдравка НайденовадаЗПК-36(2)/08.06.2018
11Гл.юрисконсултРадостин СемерджиевдаЗПК-130(2)/27.11.2019
12
13ЮрисконсултМоника СалидаЗПК-34(2)/08.06.2018
14Специалист „Правен“Лина МосковадаЗПК-184(2)/08.04.2021
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
15Н-к отдел „КП“Диана ДимитровадаЗПК-142(2)/07.01.2020
16Гл.експерт „Инвеститорски контрол“Снежана СтоиловадаЗПК-208(2)/28.04.2022
17Мл.експерт „КП“Румен МишевдаЗПК-190(2)/02.07.2021
18 Мл.експерт „КП“ Златомир ДьовленскидаЗПК-192(2)/19.07.2021
19 Мл.експерт „КП“ Мария КутевадаЗПК-226(2)/25.07.2023
20Гл.специалистТеодора КостовадаЗПК-209(2)/29.04.2022
21СпециалистВалерия ПетровадаЗПК-216(2)/01.08.2022
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
22Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло ИвановдаЗПК-164(2)/13.07.2020
23Гл.експерт „ОС“Росица МинчевадаЗПК-30(2)/08.06.2018
24Гл.експерт „ОС“Петя ЯнчевадаЗПК-168(2)/28.07.2020
25Гл.експерт „Управление на ОС“Мира Пироева да ЗПК-177(2)/15.01.2021
26Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели ТабаковадаЗПК-32(2)/08.06.2018
27Гл.експерт „Екология“Светослав ДимовдаЗПК-7(2)/08.06.2018
28Гл.експерт „Екология“Милена ГерзиловадаЗПК-6(2)/08.06.2018
29
30Горски стражарМирчо АврамовдаЗПК-МА-(2)/08.06.2018
31
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
32Директор Дирекция „ФС“ и гл.финансистИвелина СтефановадаЗПК-18(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
33   
34Гл.експерт „Счетоводство“Лина Златаревада ЗПК-129(2)/21.10.2019 
35Гл.експерт „Счетоводство“Елена ДафовадаЗПК-108(2)/14.11.2018
36 Гл.експерт „Счетоводство“ Марина Яневада ЗПК-195(2)/22.10.2021
37Гл.експерт „Счетоводство“Мария КозаревадаЗПК-223(2)/19.04.2023
38Гл.експерт „Счетоводство и МПП“Силвия БръзковадаЗПК-149(2)/05.05.2020
39Мл.експерт „Счетоводство“Нина ЙордановадаЗПК-187(2)/08.06.2021
40
41СчетоводителМими ГеоргиевадаЗПК-МГ-(2)/08.06.2018
42СчетоводителДимитър МихайловдаЗПК-120(2)/10.05.2019
43Гл.специалист Счетоводство и касиерМариана ДербатовадаЗПК-МД-(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
44Н-к отдел „БФ“Цвета ШишковадаЗПК-53(2)/08.06.2018
45Гл.експерт „БФА“Албена ПолизовадаЗПК-1(2)/08.06.2018
46Гл.експерт „ЧР“Василка ГоревадаЗПК-57(2)/08.06.2018
47Мл.експерт „БФА“Диляна ТашевадаЗПК-56(2)/08.06.2018
48СпециалистВитка КалчевадаЗПК-185(2)/14.04.2021
49СпециалистВелина ГеоргиевадаЗПК-218(2)/10.10.2022
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
50Н-к отдел „МДТ“Тодор ЗапряновдаЗПК-161(2)/30.06.2020
51Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна БиневадаЗПК-172(2)/26.08.2020
52Гл.инспектор „РК“Теодора Първанова-ГергиновадаЗПК-22(2)/08.06.2018
53Гл.инспектор „РК“Екатерина МихайловадаЗПК-24(2)/08.06.2018
54Гл.инспектор „ПО“Райна ПампоровадаЗПК-106(2)/22.10.2018
55Гл.инспектор „ПО“Петя  Николова-ВасилевадаЗПК-ПВ-(2)/23.10.2018
56Гл.специалист „ПО“Мария ТоновадаЗПК-МТ-(2)/08.06.2018
57Гл.специалист „ПО“Йорданка  ГригоровадаЗПК-5(2)/08.06.2018
58Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга  ЦветановадаЗПК-ОЦ-(2)/08.06.2018
59Счетоводител – МДТАтанаска ДимовадаЗПК-107(2)/07.11.2018
60Касиер-счетоводител МДТМария БистревадаЗПК-МБ-(2)/14.09.2018
61
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
62Н-к отдел „КРИТ“Милена Диварова-ДимитровадаЗПК-28(2)/08.06.2018
63Гл.експерт „КРИТ“       Диляна АврейскадаЗПК-27(2)/08.06.2018
64
65Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“Радославка  Кемилова-АтанасовадаЗПК-РА-(2)/08.06.2018
66Гл.експерт „КРИТ“Росица  Влашева-ДюлгеровадаЗПК-189(2)/29.06.2021
67Ст.експерт „КРИТ“ Велина КаровадаЗПК-191(2)/05.07.2021
68Гл.специалист „КРИТ“Петя ГаровадаЗПК-ПГ-(2)/08.06.2018
69Ст.експерт „КРИТ“Емилия  КараминчевадаЗПК-ЕК-(2)/08.06.2018
70Ст.специалист „КРИТ“Богданка ВангеловадаЗПК-206(2)/07.04.2022
71
72Ст.специалист „КРИТ“Даниела ДамяновадаЗПК-180(2)/26.02.2021
73Ст.специалист „Планопазене“Радостина ГерчевадаЗПК-РГ-(2)/08.06.2018
74Мл.експерт „КРИТ“Мария ТанчевадаЗПК-МТ-(2)/08.06.2018
75Мл.експерт „КРИТ“Росица ГаджевадаЗПК-207(2)/20.04.2022
76Мл.експерт „КРИТ“Марияна БичовадаЗПК-МБ-(2)/08.06.2018
77Ст.специалист „КРИТ“Мая ПапаловадаЗПК-МП-(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
78Н-к отдел „ИПС“Естер ЩеревадаЗПК-163(2)/09.07.2020
79Гл.експерт „ВиК“Александър ПоповдаЗПК-АП-(2)/02.01.2020
80Гл.експерт „ВиК“Росица ВлаховадаЗПК-156(2)/15.06.2020
81Гл.инженерРосица СтефановадаЗПК-176(2)/10.12.2020
82Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър ШишковдаЗПК-96(2)/08.06.2018
83Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка  СтояновадаЗПК-ВС-(2)/08.06.2018
84Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия ЗлатановадаЗПК-ЕЗ-(2)/08.06.2018
85Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели  ХристовадаЗПК-НХ-(2)/08.06.2018
86Ст.специалист „КС“Бистра СтайковадаЗПК-118(2)/08.04.2019
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
87Н-к отдел „КУТС“Нели АнгеловадаЗПК-194(2)/15.09.2021
88Гл.специалист „КС“Румяна ХристодуловадаЗПК-227(2)/05.10.2023
89Ст.специалист „КС“Милена Ивановадамайчинство
90Ст.специалист „КС“Даниела СмиленовадаЗПК-215(2)/25.07.2022
91Специалист „КС“Иван ИвановдаЗПК-204(2)/23.02.2022
ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
92Н-к отдел „КСИИ“Гергана Попова да ЗПК-101(2)/22.08.2018  
93Гл.експерт „КС“ Златка Седмаковада ЗПК-198(2)/07.12.2021
94Гл.специалист „КС“ Даниела НедялковадаЗПК-228(2)/05.10.2023
395Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел  ШоповдаЗПК-АШ-(2)/08.06.2018
96Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Йордан ЙордановдаЗПК-217(2)/25.08.2022
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
97Н-к отдел „ОСДКСТ“Сузана НиколовадаЗПК-210(2)/10.06.2022
98Секретар на МКБППМНЖулиета КалапанковадаЗПК-61(2)/08.06.2018
99Мл.експерт „ОК“Магдалена ГиновадаЗПК-173(2)/03.11.2020
100Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“Гергана Власева даЗПК-182(2)/25.03.2021 
101Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“Светлана ДжаникияндаЗПК-205(2)/30.03.2022
102Мл.експерт „ОК“Радосвета БочуковадаЗПК-211(2)/10.06.2022
103Ст.експертЕлена СтояновадаЗПК-62(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
104Н-к отдел „РГС“Живка Китева-КръстевадаЗПК-25(2)/08.06.2018
105Мл.експерт „РГС“Гергана ДимовадаЗПК-26(2)/08.06.2018
106Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка ИвановадаЗПК-86(2)/08.06.2018
107Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина ПампоровадаЗПК-46(2)/08.06.2018
108Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена ТодоровадаЗПК-99(2)/01.08.2018
109Гл.специалист „РГС“(Брестовица)Росица ПоповадаЗПК-РП-(2)/08.06.2018
110Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета ВълковадаЗПК-45(2)/08.06.2018
111Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета МилушевадаЗПК-94(2)/08.06.2018
112Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела ИлиевадаЗПК-125(2)/12.08.2019
113Гл.специалист „РГС“(Марково)Гергана ГеоргиевадаЗПК-178(2)/23.02.2021
114Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-ШишковадаЗПК-90(2)/08.06.2018
115Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна СтефановадаЗПК-95(2)/08.06.2018
116Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна БръсковадаЗПК-68(2)/08.06.2018
117Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана МитровадаЗПК-15(2)/08.06.2018
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ“
118Н-к отдел „АИОУ“Йорданка ЗлатковадаЗПК-166(2)/21.07.2020
119Гл.експерт „ИТ“Пламен АпостоловдаЗПК-63(2)/08.06.2018
120
121Гл.специалист „АИОУ“Христина ЖуковадаЗПК-165(2)/15.07.2020
122Ст.специалист „АИОУ“Илиана ТачевадаЗПК-ИТ-(2)/08.06.2018
123Ст.специалист „АИОУ“Гергана ДимитровадаЗПК-186(2)/07.06.2021
124Гл.експерт „АИОУ“Йорданка ГицовадаЗПК-171(2)/14.08.2020
125Специалист „АИОУ“(Белащица)Мария ДаскаловадаЗПК-199(2)/07.12.2021
126Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше КърмаджиевадаЗПК-НК-(2)/08.06.2018
127Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка ЦанковадаЗПК-104(2)/17.10.2018
128Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели ВелковадаЗПК-49(2)/08.06.2018
129Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-МариновадаЗПК-48(2)/08.06.2018
130Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка ЦанковадаЗПК-ТЦ-(2)/15.05.2019
131Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия АтанасовадаЗПК-54(2)/08.06.2018
132Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Десисилава АмброзовадаЗПК-179(2)/23.02.2021
133Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя МолловадаЗПК-42(2)/08.06.2018
134
135Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Величка МитевадаЗПК-212(2)/17.07.2022
136Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна ЗлатановадаЗПК-126(2)/17.09.2019
137Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра НачевадаЗПК-138(2)/20.12.2019
138Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка  Керкенезова-ВълчевадаЗПК-136(2)/19.12.2019
139Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка ДончевадаЗПК-135(2)/18.12.2019
140Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя АргировадаЗПК-16(2)/08.06.2018
141 Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово) Мария Кичуковада ЗПК-193(2)/24.08.2021
ЗВЕНО „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“
142Гл.специалист „МТС и шофьор“Васил ВасилевдаЗПК-154(2)/08.06.2020
143Гл.специалист, той и шофьорАтанас ТрайковдаЗПК-АТ(2)/18.07.2022
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
144Км.наместник – с.БойковоИван ПачаджиевдаЗПК-41(2)/08.06.2018
145Км.наместник – с.ДедевоИван АрамазовдаЗПК-144(2)/29.01.2020
146Км.наместник – с.ИзворДимитър КръстановдаЗПК-160(2)/25.06.2020
147Км.наместник – с.ЛилковоРумен ДимитровдаЗПК-139(2)/27.12.2019
148Км.наместник – с.СитовоВиделина Врачева-СкръчковадаЗПК-153(2)/08.06.2020
149Км.наместник – с.СкобелевоПетко ПетковдаЗПК-157(2)/16.06.2020