Списък на служителите в ОА подали декларации по чл.35, ал.1 , т.1 от ЗПКОНПИ

№ по редСтруктурни звена и длъжностни наименованияИме и фамилияВходящ № на декларация
РЪКОВОДСТВО
1КметПавел МихайловЗПК-ПМ-26(1)/06.12.2019
2Заместник кметЕмилия ИвановаЗПК-ЕИ-92(1)/26.08.2021
3Заместник кметНеази ТаирЗПК-НТ-23(1)/26.11.2019
4Заместник кметБорислав ИнчевЗПК-БИ-66(1)/03.08.2020
ПРЯКО ПОДЧИНЕНИ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
5Финансов контрольорАнтоанета Калинова94А-770-8/27.4.2018
6ССИ и ОМПНиколай КискиновЗПК-НК-37(1)/07.01.2020
7Гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“Йорданка ГологановаЗПК-ЙГ-43(1)/21.02.2020
8Гл.специалист ПротоколМария БистреваЗДН-МБ-8(1)/14.09.2018
ЗВЕНО „ВЪТРЕШЕН ОДИТ“
9Стажант-одиторВесела ГеоргиеваЗПК-ВГ-99(1)/09.12.2021
ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА“
10Директор Дирекция „ИП“
ОТДЕЛ „ПРАВЕН“
11Н-к отдел „Правен“ и гл.юрисконсултЯнита Иванова-ИлиеваЗПК-ЯИ-51(1)/09.06.2020
12Гл.юрисконсултЮлиян Карабов94Ю-03-6/27.4.2018
13Гл.юрисконсултЗдравка Найденова94З-99-3/30.4.2018
14Гл.юрисконсултРадостин СемерджиевЗПК-РС-24(1)/27.11.2019
15Гл.юрисконсултСевдалина ЦветковаЗПК-СЦ-44(1)/09.04.2020
16Гл.експерт „Управление на администрацията“Иванка ПетковаЗПК-ИП-42(1)/05.02.2020
17ЮрисконсултМоника Сали94М-116-4#2/02.08.2018
18Специалист „Правен“Лина МосковаЗПК-ЛМ-82(1)/08.04.2021
ОТДЕЛ „КООРДИНАЦИЯ И ПРОЕКТИ“
19Гл.експерт „КП“Диана ДимитроваЗПК-ДД-38(1)/07.01.2020
20Гл.експерт „Инвеститорски контрол“Снежана СтоиловаЗПК-СС-81(1)/25.03.2021
21Мл.експерт „КП“Милена Милушева94М-1113-5#2/31.7.2018
22Мл.експерт „КП“Магдалина СтояноваЗПК-МС-12(1)/07.05.2019
23Мл.експерт „КП“ Златомир ДьовленскиЗПК-ЗД-90(1)/19.07.2021
ОТДЕЛ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ И ГОРСКО СТОПАНСТВО“
24Н-к отдел „ОСЕГС“Ивайло ИвановЗПК-ИИ-60(1)/13.07.2020
25Гл.експерт „ОСРосица Минчева94Р-92-12/27.4.2018
26Гл.експерт „ОС“Петя ЯнчеваЗПК-ПЯ-64(1)/28.07.2020
27Гл.експерт „Управление на ОС“Мира ПироеваЗПК-МП-75(1)/15.01.2021
28Ст.експерт „Актуване, техническо обслужване и регистрация“Нели Табакова94Н-73-5/30.4.2018
29Гл.експерт „Екология“Светослав Димов94С-25-4/30.4.2018
30Гл.експерт „Екология“Милена Герзилова94М-69-4/30.4.2018
31Гл.експерт „Лесовъд“Стефан БечевЗПК-СБ-29(1)/17.12.2019
32Горски стражарМирчо Аврамов94М-211-1/31.05.2018
33Гл.специалист „Рибно стопанство“Борислав ДзивковЗДН-БД-5(1)/08.06.2018
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО“
34Директор Дирекция „ФС“ и гл.финансистИвелина Стефанова94И-406-18/30.4.2018
ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО“
35Н-к отдел „Счетоводство“ и гл.счетоводител
36Гл.експерт „Счетоводство“Лина ЗлатареваЗПК-ЛЗ-22(1)/23.10.2019
37Гл.експерт „Счетоводство“Елена Дафова94Е-708-4/18.10.2018
38Гл.експерт „Счетоводство“Марина Янева ЗПК-МЯ-94(1)/22.10.2021
39Гл.експерт „Счетоводство“Лалю БичевЗПК-ЛБ-7(1)/27.02.2019
40Гл.експерт „Счетоводство и МПП“Силвия БръзковаЗПК-СБ-45(1)/05.05.2020
41Ст.експерт „Счетоводство“Теодора КехайоваЗПК-ТК-74(1)/15.12.2020
42Мл.експерт „Счетоводство“Нина ЙордановаЗПК-НЙ-85(1)/08.06.2021
43Ст.счетоводителЕленка Димитрова94Е-48-4/27.04.2018
44СчетоводителМими Георгиева94М-08-6/09.05.2018
45СчетоводителДимитър МихайловЗПК-ДМ-13(1)/10.05.2019
46Гл.специалист счетоводство и касиерМариана Дербатова94М-02-5/15.05.2018
ОТДЕЛ „БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ“
47Н-к отдел „БФ“Цвета Шишкова94Ц-02-12/27.4.2018
48Гл.експерт „БФА“Албена Полизова94А-539-7/27.4.2018
49Гл.експерт „ЧР“Василка Горева94В-77-6/27.4.2018
50Мл.експерт „ЧР и ФА“Цветана СпасоваЗПК-ЦС-47(1)/12.05.2020
51Мл.експерт „БФА“Диляна Ташева94Д-914-4/27.4.2018
52Специалист „БФА“Витка КалчеваЗПК-ВК-83(1)/14.04.2021
ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“
53Н-к отдел „МДТ“Тодор ЗапряновЗПК-ТЗ-57(1)/30.06.2020
54Гл.експерт „Прием обработка на документи“Даниела Кузманова94Д-58-22/04.09.2018
55Гл.специалист „Прием обработка на документи“Деляна БиневаЗПК-ДБ-69(1)/26.08.2020
56Гл.инспектор „РК“Теодора Първанова-Гергинова94Т-304-8/30.4.2018
57Гл.инспектор „РК“Екатерина Михайлова94Е-234-13/30.4.2018
58Гл.инспектор „ПО“Райна Пампорова94Р-51-2#4/09.10.2018
59Гл.инспектор „ПО“Петя Николова-Василева94П-477-1/9.5.2018
60Гл.специалист „ПО“Мария Тонова94М-1092-5/30.04.2018
61Гл.специалист „ПО“Йорданка Григорова94Й-28-1/30.04.2018
62Гл.специалист „Данъчно обслужване и архив“Олга ЦветановаЗДН-ОЦ-6(1)/08.06.2018
63Счетоводител „МДТ“Атанаска ДимоваЗПК-АД-1(1)/06.11.2018
64Специалист „Прием и обработка на документи“Румен МишевЗПК-РМ-88(1)/02.07.2021
ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“
65Директор Дирекция „УТ“ и гл.архитектАтанас Недевски92-453-4#4/09.08.2018
ОТДЕЛ „КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИИ И ИЗВЪНСЕЛИЩНИ ТЕРИТОРИИ“
66Н-к отдел „КРИТМилена Диварова-Димитрова94M-75-3/3.5.2018
67Гл.експерт „КРИТ“Диляна Аврейска94А-05-6#1/31.7.2018
68Гл.експерт „КРИТ“Естер ЩереваЗПК- ЕЩ-59(1)/09.07.2020
69Ст.експерт „КРИТ и ЕСУТ“Радославка Кемилова-Атанасова94Р-380-2/27.04.2018
70Гл.експерт „КРИТ“Росица Влашева-ДюлгероваЗПК-РД-87(1)/29.06.2021
71Ст.експерт „КРИТ“ Велина КароваЗПК-ВК-89(1)/05.07.2021
72Гл.специалист „КРИТ“Петя Гарова94П-32-4/11.05.2018
73Мл.експерт „КРИТ“Емилия КараминчеваЗДН-ЕК-3(1)/08.06.2018
74Ст.специалист „КРИТ“Иванка Ръжева94И-28-1/11.05.2018
75Ст.специалист „КРИТ“Ивелина ЮруковаЗПК-ИЮ-4(1)/03.12.2018
76Ст.специалист „КРИТ“Даниела ДамяноваЗПК-ДД-78(1)/23.02.2021
77Ст.специалист „Планопазене“Радостина Герчева94Р-254-1/30.04.2018
78Мл.експерт „КРИТ“Мария ТанчеваЗДН-МТ-1(1)/27.04.2018
79Мл.експерт „КРИТ“Росица ГаджеваЗПК-РГ-188(1)/21.06.2021
80Ст.специалист „КРИТ“Марияна Бичова94М-597-4/04.05.2018
81Ст.специалист „КРИТ“Мая ПапаловаЗДН-МП-4(1)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА И СТРОИТЕЛСТВО“
82Н-к отдел „ИПС“
83Гл.експерт „ВиК“Александър ПоповЗПК-АП-#(1)/02.01.2020
84Гл.експерт „ВиК“Росица ВлаховаЗПК-РВ-52(1)/15.06.2020
85Гл.експерт „КС“Гергана Попова94Г-953-2#3/09.10.2018
Гл.експерт „КС“Любомир МихайловЗПК-ЛМ-9(1)/14.03.2019
86Гл.експерт „КС“ Златка СедмаковаЗПК-ЗС-97(1)/07.12.2021
87Гл.експерт „Одобряване инвестиционни проекти“Димитър Шишков94Д-47-3#1/31.7.2018
88Гл.експерт „Строителни конструкции“Росица Стефанова94Р-484-3/27.4.2018
89Ст.експерт „Инвестиционни проекти и ЕСУТ“Величка Стоянова94В-58/-3/03.05.2018
90Гл.експерт „Инвестиционни проекти и архив“Емилия Златанова94Е-37-5#1/27.04.2018
91Гл.експерт „Инвестиционни проекти и УВЕ“Нели Христова94Н-38-4/08.6.2018
ОТДЕЛ „КОНТРОЛ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ И СТРОИТЕЛСТВОТО“
92Н-к отдел „КУТС“Нели Ангелова ЗПК-НА-93(1)/15.09.2021
93
94Гл.специалист „КС“Петрунка Стайкова94П-119-8/03.05.2018
95Ст.специалист „КС“Милена Иванова94М-955-7/03.05.2018
96Ст.специалист „КС“Бистра СтайковаЗПК-БС-11(1)/15.04.2019
ОТДЕЛ „КАПИТАЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА
97Н-к отдел „КСИИ“Радион Николов94Р-412-3/30.4.2018
98Гл.експерт „ЕПМС“Иван ГълъбовЗПК-ИГ-95(1)/16.11.2021
99Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Ангел ШоповЗДН-АШ-2(1)/08.06.2018
100Гл.специалист „Обслужване с подвижна работна платформа“Васко ВасилевЗДН-ВВ-7(1)/08.06.2018
ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, КУЛТУРА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ“
101Н-к отдел „ОСДКСТ“Таня ТакеваЗПК-ТТ-67(1)/10.08.2020
102Секретар на МКБППМНЖулиета Калапанкова94Ж-07-9#2/7.6.2018
103Мл.експерт „ОК“Магдалена ГиноваЗПК-МГ-70(1)/03.11.2020
Мл.експерт „ОК“ Сузана НиколоваЗПК-СН-96(1)/30.11.2021
104Гл.експерт „Здравеопазване и социални дейности“Гергана ВласеваЗПК-ГВ-80(1)/25.03.2021
105Мл.експерт „Спорт и туризъм“Радослав ЧотровЗПК-РЧ-55(1)/24.06.2020
106Мл.експертЕлена Стоянова94Е-382-2/30.4.2018
ОТДЕЛ „РЕГИСТРАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ“
107Н-к отдел „РГС“Живка Китева-Кръстева94Ж-08-9/27.4.2018
108Мл.експерт „РГС“Гергана Димова94Г-98-4/27.4.2018
109Мл.експерт „РГС“(Белащица)Васка Иванова94В-470-3/18.5.2018
110Мл.експерт „РГС“(Браниполе)Ирина Пампорова94И-238-1/14.5.2018
111Мл.експерт „РГС“(Брестник)Елена Тодорова94Е-746-2/16.10.2018
112Гл.специалист „РГС“(Брестовица)Росица Попова94Р-230-3/14.05.2018
113Гл.специалист „РГС“(Златитрап)Венета Вълкова94В-449-1/15.5.2018
114Мл.експерт „РГС“(Кадиево)Виолета Милушева94В-426-5/15.5.2018
115Мл.експерт „РГС“(Крумово)Даниела ИлиеваЗПК-ДИ-18(1)/12.08.2019
116Гл.специалист „РГС“(Марково)Гергана ГеоргиеваЗПК-ГГ-76(1)/23.02.2021
117Мл.експерт „РГС“(Първенец)Веселина Петрова-Шишкова94В-920-2#1/07.08.2018
118Мл.експерт „РГС“(Устина)Райна Стефанова94Р-570-3#1/14.5.2018
119Мл.експерт „РГС“(Цалапица)Румяна Бръскова94Р-554-1/16.5.2018
120Мл.експерт „РГС“(Ягодово)Велиана Митрова94В-704-1/14.5.2018
ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“
121Н-к отдел „АИОУ“Йорданка ЗлатковаЗПК-ЙЗ-62(1)/21.07.2020
122Гл.експерт „ИТ“Пламен Апостолов94П-565-2#1/7.6.2018
123Гл.експерт „Обслужване ОбС“Ива Кацарова94И-1004-5/15.05.2018
124Мл.експерт „Обслужване ОбС“Дарина ГушковаЗПК-ДГ-30(1)/18.12.2019
125Мл.експерт „АИОУ“Атанаска Онова94А-04-3/27.4.2018
126Гл.специалист „АИОУ“Христина ЖуковаЗПК-ХЖ-61(1)/15.07.2020
127Ст.специалист „АИОУ“Илиана Тачева94И-621-3/14.05.2018
128Ст.специалист „АИОУ“Гергана ДимитроваЗПК-ГД-84(1)/07.06.2021
129Гл.експерт „АИОУ“Йорданка ГицоваЗПК-ЙГ-68(1)/14.08.2020
130Специалист „АИОУ“(Белащица)Мария ДаскаловаЗПК-МД-98(1)/07.12.2021
131Гл.специалист „АИОУ“(Браниполе)Неше Кърмаджиева94Н-155-1/14.05.2018
132Мл.експерт „АИОУ“(Брестник)Йорданка Цанкова94Й-188-1/17.10.2018
133Мл.експерт „АИОУ“(Брестовица)Нели Велкова94Н-566-2#1/14.5.2018
134Мл.експерт „АИОУ“(Златитрап)Илияна Дончева-Маринова94И-335-1/15.5.2018
135Мл.експерт „АИОУ“(Кадиево)Тинка ЦанковаЗПК-ТЦ(1)/10.06.2019
136Мл.експерт „АИОУ“(Крумово)Юлия Атанасова94Ю-53-1/30.4.2018
137Мл.експерт „АИОУ“(Марково)Десислава АмброзоваЗПК-ДА-77(1)/23.02.2021
138Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Зоя Моллова94З-248-1#1/14.5.2018
139Мл.експерт „АИОУ“(Оризари)Магдалена БооеваЗПК-МБ-79(1)/05.03.2021
140Мл.експерт „АИОУ“(Първенец)Сийка Дочева94С-1406-3/03.08.2018
141Специалист „АИОУ“(Устина)Румяна ЗлатановаЗПК-РЗ-19(1)/17.09.2019
142Мл.експерт „АИОУ“(Храбрино)Бистра НачеваЗПК-БН-34(1)/20.12.2019
143Ст.експерт „АИОУ“(Цалапица)Божидарка Керкенезова – ВълчеваЗПК-БВ-32(1)/19.12.2019
144Гл.специалист „АИОУ“(Цалапица)Запрянка ДончеваЗПК-ЗД-31(1)/18.12.2019
145Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово)Галя Аргирова94Г-612-6#1/15.5.2018
146 Мл.експерт „АИОУ“(Ягодово) Мария Кичукова ЗПК-МК-91(1)/24.08.2021
ЗВЕНО „МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ“
147Гл.специалист „МТС и шофьор“Васил ВасилевЗПК-ВВ-50(1)/08.06.2020
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
148Км.наместник – с.БойковоИван Пачаджиев94И-144-5/9.5.2018
149Км.наместник – с.ДедевоИван АрамазовЗПК-ИА-40(1)/27.01.2020
150Км.наместник – с.ИзворДимитър КръстановЗПК-ДК-56(1)/25.06.2020
151Км.наместник – с.ЛилковоРумен ДимитровЗПК-РД-35(1)/27.12.2019
152Км.наместник – с.СитовоВиделина Врачева-СкръчковаЗПК-ВС-49(1)/08.06.2020
153Км.наместник – с.СкобелевоПетко ПетковЗПК-ПП-53(1)/16.06.2020