Добре дошли
в официалният уеб сайт на Община "РОДОПИ"

Новини

Кметът Павел Михайлов отмени Общото събрание на населението в Храбрино, кариера над селото няма да има

След подписания протокол-споразумение между община „Родопи“ и „Еолит“ ООД, фирмата изпълни в срок поетите ангажименти. Със своя Заповед кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов отменя насроченото за 17.07.2024 година Общо…

Трети заместник-кмет в община „Родопи“

Васил Петлешков от днес е назначен за заместник-кмет  с ресор „Транспорт и екология“ в община „Родопи“. Той беше представен от кмета на общината Павел Михайлов. Петлешков е областен координатор на ПП…

Община „Родопи“ ще отбележи 105 години от рождението на писателя Николай Хайтов

Община „Родопи“ се включва в националните чествания по повод 105-тата годишнина от рождението на българския писател, драматург и публицист Николай Хайтов. Домакин на първото от поредицата събития в общината е…

Обяви и съобщения

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Боряна Нушева, Мануела Янкова, Нели Калева, Веселин Калев, Таня Танев, Иорг Мьоверт и Анна Геше за „Жилищно строителство“ в ПИ…

Обява от Община „Родопи“

Община „Родопи“ съобщава, че от 27.06.2024г. има сключен договор, с предмет на договора – улов, кастрация ваксинация против бяс, обезпаразитяване против вътрешни паразити, обезпаразитяване против външни паразити, идентификация, чрез поставяне…

Протокол за пасища, мери и ливади

Протокол на ОД „Земеделие“ – Пловдив за  разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област…

Общо събрание на населението на село Храбрино

На основание Заповед №1627/27.06.2024г. на Кмета на Община „Родопи“ във вр. с  чл.57, ал.1, ал.6 и ал.7 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление,…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Йордан Величков за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Обществено обслужваща, производствена и складова дейност“ в землището на с.Брестник, местност „Прав камък“ :

ДДД мероприятия по график 27.06 – 05.07.2024г.

Община „Родопи“ ще проведе дезинфекционни и дезинсекционни дейности – ДДД /пръскане срещу кърлежи и комари/ в населените си места по график в периода от 27.06 до 05.07.2024г. За целта следва…

Проекти и програми