Добре дошли
в официалният уеб сайт на Община "РОДОПИ"

Новини

Официално: Община „Родопи“ се побратими с италианската Барчелона Поцо ди Гото

Заместник-кметът на община „Родопи“ Емилия Иванова подписа споразумение за сътрудничество с кмета на италианската община Барчелона Поцо ди Гото адв. Джузепе Калабро. Това стана на официална церемония в сградата на италианския…

Кметът Павел Михайлов отмени Общото събрание на населението в Храбрино, кариера над селото няма да има

След подписания протокол-споразумение между община „Родопи“ и „Еолит“ ООД, фирмата изпълни в срок поетите ангажименти. Със своя Заповед кметът на община „Родопи“ Павел Михайлов отменя насроченото за 17.07.2024 година Общо…

Обяви и съобщения

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „ДН пропърти“ ООД за „Жилищно строителство – 7 бр. УПИ и осигуряване на транспортен достъп“ в ПИ в землището на…

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Транспортен достъп на част от полски…

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Фоли инвест“ ООД за „Жилищно строителство – 6 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност „Шопарови миндали“ :

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Кристияна Запрянова за „Ново жилищно застрояване – 5 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ :

Проекти и програми