Добре дошли
в официалният уеб сайт на Община "РОДОПИ"

Новини

Председателят на Общински съвет „Родопи“ Владимир Маринов обяви приемен ден за среща с граждани

Срещите ще се провеждат след предварително записване Председателят на ОбС „Родопи“ Владимир Маринов обяви всеки последен четвъртък от месеца за среща с граждани. Приемният ден ще бъде от 13:00 часа…

Наградиха участниците в конкурса „Планетата срещу пластмасата“

Клуб „ Часът на природата“ към училището в Браниполе получи наградата на кмета Павел Михайлов С грамоти и предметни награди бяха отличени младите таланти, участници в конкурса „Планетата срещу пластмасата“….

Обяви и съобщения

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Десислава Донкова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Мария Хосни за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Браниполе, местност „Стойкова върба“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Милен Колев и Калоян Колев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Цалапица, местност „Зелен пояс“ :

Съобщение на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ

Съобщение на основание чл.128, ал.1 във връзка с чл. 128, ал. 2 от ЗУТ до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Нова кабелна линия 1 kV за…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Емил Илиев, Стойна Илиева и Михаил Илиев за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „База за съхранение на селскостопанска продукция, за разширение на път и полски…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Величка Сънденова и Христина Сънденова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Белащица, местност „Калчевица“ :

Проекти и програми