Добре дошли
в официалният уеб сайт на Община "РОДОПИ"

Новини

Обществено обсъждане на предложение за поемане на нисколихвен дългосрочен общински дълг се проведе в Oбщина „Родопи”

Община „Родопи”  има намерение да изтегли заем от 1,177 милиона лева за изграждане на ново улично осветление във всички населени места. Инвестицията е за извършване на строително-монтажни работи и доставка…

Наградиха първите почетни граждани на община „Родопи”

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов удостои  със званието „Почетен гражданин” трима изявени и заслужили жители на общината. На тържествена церемония, която се проведе за първи път в общината, най-високото…

Кметът Павел Михайлов продължава подкрепата за млади таланти, посрещна в кабинета си художничката Илияна Стоичкова

Кметът на община „Родопи” Павел Михайлов поздрави лично младата художничка Илияна Стоичкова. Детето е с увреждане, но успява да реализира мечтата си да стане художник. Тя участва в изложбата „Земя,…

Обяви и съобщения

Инвестиционно предложение от Юсеин Муса, Софка Митрева и Иванка Станчева

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юсеин Муса, Софка Митрева и Иванка Станчева за „Жилищно застрояване- 6 броя УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица:

Съобщение до Петър Молчовски

Съобщение до Петър Молчовски за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП на ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Исака“:

Съобщение до Цветка Янкова

Съобщение до Цветка Янкова за одобрен ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Керемедчилница“:

Съобщения до Димитър Изваров, Йордан Изваров, Мариана Петрова, Мария Ангелова, Димитрия Тодева и Христо Ганев

Съобщения до Димитър Изваров, Йордан Изваров, Мариана Петрова, Мария Ангелова, Димитрия Тодева и Христо Ганев за внесен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и ПП за УПИ за обект „Производствена, складова…

Проекти и програми