Добре дошли
в официалният уеб сайт на Община "РОДОПИ"

Новини

Отборът на Браниполе при учениците грабна купата на община „Родопи“ във втория спортeн празник, „Мукавейците“ от Марково са победители при младежите

Над 100 участници  мериха сили в състезания за ловкост, сила и бързина Стадионът в село Марково се превърна в спортна арена, забавления, състезания, много игри и  усмивки. Малки и големи…

Спортен празник, фолклорен фестивал, възстановка, читалищен юбилей и събор събират жителите на община „Родопи“ този уикенд

Този уикенд се очертава изключително динамичен, пъстър и много празничен за жителите и гостите на община „Родопи“. Богата програма започва в събота със спортен празник за Купата на Община „Родопи“. Малки…

Председателят на Общински съвет „Родопи“ Владимир Маринов обяви приемен ден за среща с граждани

Срещите ще се провеждат след предварително записване Председателят на ОбС „Родопи“ Владимир Маринов обяви всеки последен четвъртък от месеца за среща с граждани. Приемният ден ще бъде от 13:00 часа…

Обяви и съобщения

Обява на основание Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за уведомление за инвестиционно намерение  с вх. № 32-01-189/12.6.2024 г. от „Еолит“ ООД“ за „Изграждане на кариери за добив на гнайсошисти в концесионна площ…

Съобщение на основание пар.4, ал.2 от ДР на ЗУТ

Съобщение до Николинка Барабутска за внесен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ за обект „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Пичковец“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Райна Пангова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Производствена, складова и обществено обслужваща дейност“ в землището на с.Марково, местност „Фиданлъка“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Мариана Петрова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно застрояване“ в землището на с.Брестовица, местност „Ламбадски гроб“ :

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Георги Карапиперов за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Гараж – хотел за автомобили с офис и сервиз за поддръжка“ в землището на с.Белащица,…

Съобщение на основание чл.18, ал.10 от АПК

Съобщение до Десислава Донкова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ и образуване на УПИ „Жилищно строителство“ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“ :

Обява на основание Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за уведомление за инвестиционно намерение  с вх.№ 32-01-164#1/30.05.2024г. от „Билд инерт“ ООД за „Поддържане на проводимостта на коритото на р.Марица, чрез изземване на наносни…

Проекти и програми